Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Een maandelijks terugkerend artikel is de Kunst van de Maand en elke twee maanden een Expo Online waar de diverse kunstdisciplines aan bod komen in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com . Verder nieuwtjes op het gebied van de kunsten .

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.

KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 1 april 2017

RIEKIE VAN DE VEN - ONLINE EXPOSITIE


WERK
DRUK

COMPOSITIES VAN AFTAKELING DOOR DE TIJD EN SCHOONHEID VAN HET VERVAL
Kunstwerken van Riekie van de Ven.Geboren in Boekel en opgegroeid en werkzaam in Eindhoven. Klassieke opleiding tekenen, schilderen en grafiek, ontwerpen en creëren glas-in-lood ramen. 
Skeletten van beton en staal - ooit dragers van gebouwen - tonen het geraamte van de tijd.
Vaak vormen beelden van verwaarloosde gebouwen en bouwsels in verval de bron waaruit zij inspiratie put: de foto's die zij maakte tijdens reizen zijn het startpunt bij de werken in inkt, olie en acryl.

                                 


Riekie van de Ven over haar werk op papier: "Op de door mij bewerkte en aangetaste drager verwerk ik de desolate beelden; composities waarin ik tegelijk de aftakeling door de tijd en de schoonheid van het verval wil tonen. Zo werden door mij in gemengde techniek impressies van de kolenmijn te Beringen, de achtbaan op Coney Island, de verlaten fabriek van “La Cross” in Coruña en diverse oude gebouwen en bruggen op doek en papier verwerkt. Als druktechniek kies ik meestal monotype, fotopolymeer of xylografie."Wellicht zet het werk de beschouwer aan tot reflectie over de betrekkelijkheid der dingen want zoals de dichter zegt:
Zeit eilt, time flies
Towards the future’s past,
Forgotten light is cast
Upon these concrete clouds.
Make way, make way, make way: darkness awaits ......

   


RITME, BEWEGING..........  STILSTAND

WERK
DRUK

KUNST maken = de adem,
WERK  van levensbelang voor Riekie van de Ven.
DRUK in het hoofd met de vorming van allerlei kunstzinnige, artistieke ideeën.
Haar atelier is een schatkamer gevuld met talloze - vaak simpele - voorwerpen. Niet alleen het schilderen en de druk- & gemengde technieken - waarvoor ze  soms eerder gevonden materialen gebruikt - hebben haar aandacht. Ook ontstaan er werken die tot de assemblage kunst behoren.

Ritme en beweging worden door de kunstenares op fijnzinnige wijze verbeeld.
Het eindresultaat: een verwonderlijke stilstand die rust en evenwicht laat zien.DE KUNSTENARES
In 1969 startte de kunstenares als etaleuse bij de Bijenkorf die in dat jaar de deuren opende voor het publiek in Eindhoven.

In die tijd voerde het filiaal van de winkelketen een zelfstandig communicatie-beleid en richtte het naar eigen idee de etalages in. In de werkplaats werden affiches, drukwerk & promotiemateriaal ontworpen en uitgevoerd. Niets werd uitbesteed aan het hoofdkantoor.  Dit was een welkome leerschool voor Riekie van de Ven. Later leerde de kunstenares bij een glazenier glas-in-lood ramen maken. Kunstzinnige glasobjecten, bijzondere technieken & vakmanschap: zij voelde zich daar geheel in haar element. Vanuit het daarna gestarte eigen bedrijf voerde Riekie van de Ven vele opdrachten uit voor ontwerp en uitvoeren van glas-en-lood ramen en Tiffany-objecten.
Het laatste is een glaskunst-techniek ontstaan rond 1890 en uitgevonden door Louis C. Tiffany.
Een verkeersongeval maakte een einde aan haar geliefde werkzaamheden. Met haar gekwetste handen was het zware werk van glas snijden niet meer mogelijk. Maar creatief, zoals Riekie van de Ven is, ontplooide ze haar andere talenten. Werkend in haar atelier, levert ze een niet ophoudende stroom van mooie, intrigerende  kunstwerken.zaterdag 4 maart 2017

TINGUELY, KUNST VAN DE MAAND MAART

Jean Tinguely (Fribourg, 22 mei 1925 – Bern, 30 augustus 1991) was Zwitserse schilder en beeldhouwer. Van 1940 tot 1945 studeert Tinguely aan de Kunstnijverheidsschool van Basel.Tinguely is vooral bekend geworden door zijn kinetische kunstwerken. Hij maakte deel uit van het Nouveau Réalisme. De invloed van het Franse dadaïsme is duidelijk voelbaar in zijn werk. De kinetische kunst heeft als voornaamste thema: de beweging in kunst. De installaties van Jean Tinguely komen zowel door motoren, de toeschouwer als automatisch in beweging, bijvoorbeeld door wind. Tinguely is bekend van zijn constructies die werken als machines, maar geen zinvolle functies hebben. Van schroot vervaardigde hij door motoren aangedreven metaalsculpturen, waarvan de onderdelen ronddraaiden en heen en weer slingerden en zich steunend, stampend en knarsend voortbewogen. Hoewel Tinguely pas veel later zijn fascinerende machines maakte, wortelt zijn werk in het DadaïsmeTinguely was teleurgesteld. Niet alleen in de wereld, maar ook in de Zwitserse precisie, de jacht op economisch rendement. Nu kan een kunstenaar gestalte geven aan zijn verzet tegen de beschaafde wereld door een hoop afval te presenteren als kunstwerk. Maar hij kan ook een draai aan deze impuls geven, en van de hoop afval iets vrolijks maken. Dat laatste is wat Jean Tinguely gedaan heeft met zijn bewegende machines. In 1944 begint hij te experimenteren met bewegende objeccten.

De vroege jaren van de kunstenaar illustreren hoe Tinguely zijn loopbaan nog iets toe aan de reliëfs, hij kwam op het idee om de ’zwevende' vormen te laten draaien en bewegen. Zo ontstonden de bewegende schilderijen.
In 1951 verhuist Jean Tingueey naar Parijs
Metametics (tekenmachines)
Midden jaren '50
 maakt Tinguely zijn eerste meta-metics ''tekenmachines". Deze machines bestonden uit een blank vlak waarover een machinaal aangedreven pen willekeurige bewegingen maakte. Deze 'Métamatic' is niet alleen een parodie op het abstract-expressionisme, het Tachisme en het automatisme maar streefde ook naar de utopie van bijna-menselijke machines die vredig en vrolijk met de mens samenleven.
Vanaf nu waren het de mensen die beweging en geluid opriepen.

Met dit werk speelde Tinguely
 in op een thema dat in de moderne kunst al eerder aan de orde was geweest.Toen kunstenaars aan het begin van de 20ste eeuw uitgekeken raakten op figuratieve kunst, en de visuele werkelijkheid niet meer als inspiratie diende, vroegen ze zich af waar ze voortaan de onderwerpen en vormen voor hun schilderijen vandaan moesten halen. Op dat moment ontstonden stromingen als het Dadaïsme en Surrealisme.
Bij deze stromingen paste het verlangen om opwellingen uit het onderbewuste
 creatief gestalte te geven, zónder daar met het bewustzijn controle op uit te oefenen. De tekenmachine van Tinguely past precies bij dit streven, want wanneer je een machine willekeurige bewegingen laat maken, krijgt het toeval volop de kans om 'toe te slaan'.

Bron: Kunstbus

maandag 20 februari 2017

MONDRIAAN IN KUNST VAN DE MAAND BIJ POSTERSQUARE


De op 7 maart 1872 in Amersfoort geboren Pieter Cornelis Mondriaan overleed op 1 februari 1944 Manhatten, New York. Mondriaan was een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, die op latere leeftijd in het buitenland woonde en werkte. Mondriaan wordt algemeen gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. 
  
De ''jongen uit de provincie'' die tot ongenoegen van zijn vader —hoofd van christelijke scholen in Amersfoort en Winterswijk en fervent aanhanger van mr. G. Groen van Prinsterer, zij het toch een minder trouw kerkganger— al vroeg kunstenaar wilde worden. Piet kreeg de eerste lessen van zijn oom Frits, die als leerling van Willem Maris zelf geestdriftig was over de Haagse-Schoolschilders en hun gebruik van kleur en licht. In Winterswijk komt Piet jr.  via J. Braet van Uberfeldt in Doetinchem helemaal in aanraking met het werk van die stroming: zoals Théophile de Bock,
Joh. Bosboom, Barend Koekkoek, Jozef Israels, Breitner en Mauve.


De vroegste Mondriaans, zo rond 1892, stammen uit de Amsterdamse tijd, als Piet aan de academie studeert en in de kost ''ligt'' bij  boekhandelaar J. A. Wormser, een vriend van zijn vader. Piet wordt lid van de gereformeerde kerk in de hoofdstad. Hij schilderde een Landschap, een Stilleven met haringen en het grote halfronde schilderij voor de school van zijn vader in Winterswijk; de allegorie "Uw Woord is de Waarheid" met opengeslagen bijbel, zandloper, zeis, kruis,  lijdensbeker en anker der hoop. De symbolentaal herinnert aan de gedenkplaat die Piets vader twintig jaar eerder tekende: "Revolutie of Evangelie". Maar de jonge Piet zal dit genre niet trouw blijven.

                    

Instinctief voelde Mondriaan dat de schilderkunst een nieuwe wijze moest vinden om de schoonheid der natuur te verbeelden. ”Kunst moet men vergeten, maar Schoonheid moet verwerkelijkt worden" zijn woorden van de kunstenaar in 1938. In dat jaar verliet hij Parijs, waar hij lange tijd woonde, en vertrok naar Amerika. Mondriaan is dan al lang de man van het kubisme en de Stijl. De ontwikkeling van zijn stijl  is een geleidelijke geweest. Waar precies de breuk met kerk en geloof èn met figuratieve kunst begon, is niet zo concreet aan te wijzen.  Mondriaans "Trafalgar Square" uit 1939-43 behoort tot de laatste, bekendste, fase van Mondriaans werk: strakke lijnen, primaire kleuren, rechte vlakken.

      

Het jaar 2017 is uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Het is dan 100 jaar geleden dat De Stijl in Leiden werd opgericht, de internationale kunstbeweging waarvan Mondriaan een van de bekendste exponenten was. De complete titel van het feestjaar is Jaar van Mondriaan tot Dutch Design - 100 jaar de Stijl. Het NBTC heeft samen met heel veel organisaties een jaarprogramma samengesteld waarin diverse aspecten van De Stijl en van hedendaags Dutch design getoond worden. Van Drachten tot Helmond en van Utrecht tot Amsterdam worden tentoonstellingen georganiseerd.


Het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design werd officieel in maart 2016 gelanceerd op ITB in Berlijn, de internationale toerisme beurs. Het thema is gekozen vanwege het feit dat het honderd jaar geleden is dat Van Doesburg De Stijl oprichtte. De vernieuwingsdrang van De Stijl heeft een eigentijdse voortzetting gekregen onder de noemer Dutch Design. Voor de kunst- en designliefhebber zijn er in het themajaar diverse tentoonstellingen te bezoeken die met De Stijl en de daarop geïnspireerde kunstenaars te maken hebben


Mondriaans ideeën over een abstracte kunst vinden aansluiting bij die van Theo van Doesburg, die in 1917 het tijdschrift De Stijl opricht. Hierin komen kunstenaars architecten en schrijvers aan het woord die zoeken naar een nieuwe, abstracte beeldtaal. Mondriaan wil een universele stijl ontwikkelen. Hij streeft dit na door te werken met de elementen van de schildertaal zelf, zoals lijn, vorm, kleur en ritme. Deze elementen worden steeds meer tot hun essentie teruggebracht. In het begin van de jaren twintig hanteert Mondriaan uitsluitend nog de rechte lijn, horizontaal of verticaal, en de rechte hoek als vormbepalende elementen. Zijn kleurgebruik beperkt hij tot de primaire kleuren rood, geel en blauw en de niet-kleuren zwart, wit en grijs. Met deze inzichtelijke, universele beeldtaal, die hij aanduidt met de termen

'de nieuwe beelding' of het 'neoplasticisme', bouwt hij evenwichtige, harmonische composities.


Bron: Van Abbemuseum


zaterdag 18 februari 2017

DICK BRUNA - EXPRESSIE MET MINIMAAL TEKENWERK-

Dick Bruna werd geboren als tweede zoon van de uitgever A.W. Bruna en J.C.C. Erdbrink.  Overleden 16 februari 2017.  Het was gepland dat hij in de voetsporen van zijn vader en grootvader zou treden en uitgever zou worden. Om zich hierop voor te bereiden vertrok Bruna ook naar Londen en Parijs. In de laatste plaats bezocht hij veelvuldig allerlei musea, wat hem ertoe aanzette om toch liever kunstenaar te worden.

Toen hij weer in zijn eigen land was teruggekeerd begon hij daarom aan een studie aan de Amsterdamse kunstacademie maar daar gaf hij al gauw de brui aan. In plaats van bij de uitgeverij A.W. Bruna & Zoon uitgever te worden, ging hij er als tekenaar werken. Hij gold daarom toen een beetje als het zwarte schaap van de familie.

               
                                                                                 
Het succes van uitgeverij was mede te danken aan het feit dat het bedrijf op elk spoorstation in Nederland wel een kiosk had waar zijn boeken werden verkocht. Bruna's stijl werd in zijn vroegste periode beïnvloed door ontwerpers en schilders uit de Nederlandse school van de Stijl zoals Bart van der Leck, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld, en door de Franse schilders Fernand Léger en Henri Matisse.
In 1955, op vakantie aan de Nederlandse kust, tekende Bruna voor zijn zoontje het eerste Nijntje-verhaal, daartoe geïnspireerd door diens pluchen speelgoedkonijn. Het totaal van door Dick Bruna gepubliceerde kinderboekjes stond begin 2007 op 120. Bekende hoofdpersoontjes zijn het varken 

Betje big, de beren Boris en Barbara en het hondje Snuffie. Een nieuwere creatie is het koalabeertje Ko. Dick Bruna ontwierp ook veel boekjes waaruit kinderen iets kunnen leren, zoals aanvankelijk lezen en rekenen, en de namen van kleuren en geometrische vormen. Zijn boekjes zijn herkenbaar door hun vierkant formaat, dat goed in kleine kinderhandjes blijkt te passen.

Voor allerlei op kinderen gerichte goede doelen ontwierp hij affiches en ander promotie-materiaal. Op het Scheveningse strand staan zijn figuurtjes op hoge palen, waaraan verdwaalde kinderen het gebied kunnen herkennen waar zij vandaan gekomen zijn. Dit is kenmerkend voor al Bruna's werk voor kinderen. Hij wil ze een veilige omgeving bieden van waaruit zij zelfstandig op onderzoek en avontuur kunnen gaan.                                                                                                                        

Recamemateriaal en kinderboeken, waaronder uiteraard Nijntje, beslaan de periode 1953-2007. Hij gaat nog iedere dag op de fiets naar zijn atelier in de Utrechtse binnenstad, waar hij kinderboeken tekent en schrijft. Zijn boeken zijn in meer dan vijftig talen vertaald, met vooral heel grote oplagen in Japan.zaterdag 4 februari 2017

EXPO ONLINE "Woordeloze Beelden" Edith van Oosterwijk

Edith van Oosterwijk deed haar opleiding aan de Academie Industriële Vormgeving in Eindhoven. Ze volgde voor didactische bijscholing (Academie ’s-Hertogenbosch) Beeldend kunstenaars in de Klas (Academie Tilburg). Haar vrije werk bestaat uit schilderen met olieverf, tekenen met inkt en houtskool, grafiek, ruimtelijk werk in brons en hout, illustratief werk en gedichten. In opdracht maakt ze werk in
brons en funerale objecten. Doet projecten op scholen. Geeft cursussen/lessen in tekenen en schilderen aan volwassenen.Haar vrije werk bestaat uit schilderen met olieverf, tekenen met inkt en houtskool, grafiek, ruimtelijk werk in brons en hout, illustratief werk en gedichten. In opdracht maakt ze werk in brons en funerale objecten. Doet projecten op scholen. Geeft cursussen/lessen in tekenen en schilderen aan volwassenen.In Expo Online “Woordeloze Beelden” wordt de aandacht gevestigd op het tekenwerk met inkt en houtskool en gedichten van Edith van Oosterwijk. Dier, mens en natuur zijn de onmisbare elementen en inspiratiebron in het werk. In de tekeningen toont de kunstenares een diversiteit van stijl en vorm, realistisch, abstract of schijnbare fragmenten die weer één geheel vormen.Woorden zijn niet nodig, de beelden zeggen genoeg.

Krachtig aangezet met dunnere lijnen in één gestrengeld ontstaan uitingen waarin de gevoelens van de tekenares haarscherp naar voren komen. Kwetsbare gevoelens die uitdrukking geven aan dàt moment. Liefde, hartstocht, ironie, geboorte, dood, verlies, verdriet inherent aan dàt moment worden op papier gezet. Edith van Oosterwijk schroomt niet diepe zieleroerselen te verbeelden in haar tekeningen.
In haar abstract werk drukt de kunstenares de onverwachtheid uit in de loop van een druppel inkt die zij op het papier laat vallen. Niet wetend wat voor kant de inkt uitloopt. De onvoorspelbaarheid van het lot symbolisch uitgedrukt.
DAAR TUSSEN HIER EN DE OVERKANT


Een boekje met zeven prachtige foto's, opgenomen bij de Dommel in Eindhoven, en op elke pagina een gedicht  door Edith van Oosterwijk ontworpen naar aanleiding van het overlijden van haar hond Perro. Een gelimiteerde oplage is te koop. Uitvoering omslag harde kaft, gedichten op kalkpapier, 14 pagina's, afmeting 21 x 21 cm, band spiraalvorm. Prijs € 15,00De kunstenares woont en werkt in Eindhoven.
Zij geeft cursusen tekenen tekenen aan volwassenen  op de Volksuniversiteit, bij verenigingen en in het eigen atelier
Het hele jaar elke dinsdagmorgen Vereniging Potlood en Penseel
Wijkgebouw "De Lievendaal" , Eindhoven, 040-2518299

Het hele jaar door elke donderdagmorgen Volksuniversiteit Eindhoven
Gemeenschapshuis "De Ronde" , 040-7820810

Voor lessen in het eigen atelier, vragen over de cursussen en aankoop van werk kan
contact worden opgenomen via de e-mail van de kunstenares e.oosterwijk@gmail.com

Week van romantische boek


Van 6 tot en met 14 februari 2017, rondom Valentijnsdag, loopt de Week van het Romantische Boek. Romantische boeken, waaronder familie- en streekromans, maar ook historische romans worden door veel lezers gewaardeerd. Romantische boeken zijn het meest gelezen genre.

Voor de kinderen L’Amoureux, illustraties Rébeccau Dautremer, te vinden bij de tweedehandsboeken: 

zondag 11 december 2016

JAAP OUDES *Meester met het kleurpotloot* ONLINE EXPO POSTERSQUARE

Jaap Oudes is geboren op 1 februari 1926 en overleden in 1998 in Alkmaar.  De nalatenschap van deze kunstenaar is een collectie van prachtige tekeningen die in vele kleuren volkscultuur nauwkeurig tot leven brengt.

Drie koningen in Gent

 Tot welke stroming het werk van deze kunstenaar kan toegeschreven, is een vraag die kunstliefhebbers en -kenners zich stellen. Zijn onderwerpen zijn nauw verwant aan de naïeve schilderkunst.

Zijn vader, een bekende Alkmaarse schilder, was autodidact en adviseerde zijn zoon geen tekenopleiding te gaan volgen toen hij daar om vroeg. Zijn visie Leren is afleren. Jaap Oudes accepteerde het besluit van zijn vader en ging met intens enthousiasme en ongebreidelde fantasie aan de slag. Met een scherp waarnemingsvermogen zette hij zijn figuurtjes in allerlei tafrelen met vaak het Westfries landschap als decor op papier.

Zaanse Molen (Zaandijk )

 Voor Jaap Oudes was de kunst een spontane opwelling. Kunstopleidingen zou de waarlijk, originele kunstenaar alleen maar bederven en waren voor Dirk en Jaap Oudes een bewuste keuze deze niet te volgen. Zij omarmden de "l' art pour l' art " opvatting. Wat binnen deze opvatting vooral  wordt gewaardeerd is een kunstwerk met  originaliteit, spontaneïteit, verbeelding, intuïtie en authenciteit. Eigenschappen die gewoonlijk ook worden geassocieerd met het werk van primitieven. De kunst was voor de kunstenaar “a way of life”. Hij werkte vanuit zijn hart en had geen behoefte bij officiële kunstcircuits te behoren.

Begijnhof

Ontegenzeggelijk speelden de folklore, volkscultuur en -tradities een belangrijke rol in het werk van de kunstenaar. De inspiratie daarvoor vond hij al tijdens zijn afgezonderd verblijf in een kelder in zijn ouderlijk huis gedurende de Oorlogsjaren 1940-1945. Zijn ouders waren bang voor een oproep dat hun enige zoon in Duitsland te werk zou worden gesteld. Ondergedoken in deze ruimte begon Jaap Oudes de tijd te doden met tekenen en lezen. Zo las hij  o.a boeken van de Vlaamse “volksschrijver” Felix Timmermans. Het boek over de avonturen van de Pallieter fascineerde de jeugdige Jaap Oudes enorm. Ook begon hij het werk van Pieter Brueghel de Oude te kopieren. Brueghel schilderde landschappen en religieuze thema’s. Thema’s die regelmatig terugkeren in het werk van Jaap Oudes.


In eerste instantie gebruikte de kunstenaar pastel, olieverf en aquarel. Rond 1954 ontdekte hij dat je met kleurpotlood grote tekeningen kon maken en dat dit het materiaal was waarin hij zich het best kon uiten. Werken met olieverf vond hij te veel gedoe. Het maakte vlekken en aan kwasten schoonmaken had hij een hekel. Aan een tekening werd meestal een aantal maanden gewerkt. In één tekening vertelde hij verschillende verhalen die met elkaar zijn verbonden. Hij tekende en schetste overal, altijd op weg met potlood en papier en maakt detailtekeningetjes vooraf. Op geheel eigen manier legde hij zijn emotionele ervaringen vast. De composities werden met uitzonderlijk veel plezier, vaak humoristisch, weergegeven. Zonder aarzeling zette hij zijn beelden op papier, plaatste het in het juiste vlak en met verfijnd kleurgebruik bracht hij ordening in zijn werk

Vlucht door het duin

Jaap Oudes woonde en werkte zijn gehele leven in Ouddorp in Noord-Holland. Zijn creaties spelen zich af aan de Noordzeekust, van Vlissingen tot Terschelling. Ook de charme van Waalse steden zijn terug te vinden in zijn tekeningen. Op spontane wijze en met kinderlijk plezier drukte de tekenaar zijn verbeeldingen uit; kermis, carnaval, draaimolens, reuzenoptocht, circus, volksfeest, bruiloft en begrafenis enz.  Een schouwtoneel vol met vrolijke mensen en altijd met humor gebracht.

Dromen van Cocagne

De “verhalen” die Jaap Oudes onophoudelijk tekende gaan over een wereld zoals hij die graag zag. Een wereld waarin het altijd feest is, de lucht helder blauw en iedereen tevreden. Elke tekening is een droom, een vertelling met personages en figuurtjes die een constante uitbeelding vormen. Door de veelheid van de “voorstelling” raak je in eerste instantie het overzicht kwijt wat de kunstenaar laat zien. De uitstraling van de fantasierijke beelden vragen echter keer op keer er naar te kijken omdat je steeds weer iets nieuws ontdekt. Een niet altijd  te doorgronden droomwereld vol vrolijkheid en symbolieken neergezet met een bewonderenswaardige precisie.

Jaap Oudes bleef een eenling in de kunst. Timmerde niet aan de weg bekend te worden. Hij hield zich afzijdig van het lokale kunstenaarscircuit. Het zou recht doen aan zijn werk als er in de nabije toekomst een instelling zich aandiende een mooie overzichtstentoonstelling samen te stellen van de unieke kleurpotloodtekeningen van Jaap Oudes. Weinig kunstenaars maken gebruik voor hun werk van het kleurpotlood. Het werk van Oudes laat die kunst in al zijn facetten zien, zowel in techniek als in beeld. 

Circus Krone in Alkmaar

 In 1986 waren er Solotentoonstellingen in het Helmond Gemeente Museum, Mechelen Museum De Zalm en het Westfries Museum in Hoorn

PUBLICATIES
 “Noordhollandse Naïeven in Hoorn”- catalogus Westfries Museum / Culturele Raad Noord-Holland -15 juni-31 augustus 1972 .
“Jaap Oudes ,tekeningen “, catalogus reizende expositie Westfries Museum Hoorn, Museum De Zalm Mechelen, Gemeentemuseum Helmond-  Alphen 1986.
“Dromen van Cocagne ,middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven” -Dr. Herman Pleij -Amsterdam 1997.
“Dromen van Cocagne, kunstenaar Jaap Oudes geïnspireerd door Nederlandse en Vlaamse volkscultuur”-  Dr. Albert van der Zeijden,Traditie jaargang 15, nr 3 -najaar 2009

“Literair kunstenaar Jaap Oudes”- Nikki de Jong -ongepubliceerde scriptie Universiteit van Utrecht 2012.
“Jaap Oudes,  Kleurrijk Kunstenaar”- Stichting Dirk en Jaap Oudes  - Tilburg 2009?.
“Westfriesland Oud & Nieuw-81e Jaarboek Westfries Genootschap - Alkmaar 2014.Met dank aan de Stichting Dirk en Jaap Oudes die uitgebreide informatie ter beschikking stelde voor deze Expo Online. Meer info over de Stichting op hun website  www.stichtingdirkenjaapoudes.nl

“Stichting Dirk en Jaap Oudes”  Deze stichting beheert het grootste deel van  het omvangrijke oeuvre van Dirk en Jaap Oudes . Daarbij is werk van Jaap Oudes te vinden in de vaste collectie van het Westfries Museum te Hoorn en in een aantal particuliere verzamelingen waaronder Gemeente  Bergen NH.