Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 5 januari 2013

KUNST VAN DE WEEK(02) - Hub Leufkens


Hub. Leufkens (1894-1962)  -  Een ondernemend fotograaf en filmer

Leufkens:  Leven en Werk

De Heerlense fotograaf en filmer Hub. Leufkens hield van het schilderachtige van Limburg. Hij wilde de schoonheid van de streek laten zien voordat die door industrialisering en modernisering zou verdwijnen. Toch had hij oog voor de esthetiek van industriële onderwerpen. Als ondernemend kunstenaar speelde hij in op ontwikkelingen in zijn omgeving, zoals de opbloei van het katholicisme, het opkomende toerisme en de groeiende industrie. Zo maakte hij prachtige reportages van de bovengrondse en ondergrondse mijnindustrie, die in de eerste helft van de twintigste eeuw een grote opmars maakte in Limburg. Tijdens een negenjarig verblijf op Java bracht hij ook deze streek uitgebreid in beeld.Hub. Leufkens, blustoren staatsmijn Maurits

Tijdgenoten typeerden Leufkens als een veelzijdig kunstenaar, een man die schoonheid weet te ontdekken, waar men die niet vermoeden zou, en als een kunstenaar die zijn toeschouwers leert ‘zien’. In de jaren twintig, dertig en veertig verschenen in kranten en tijdschriften talrijke lovende recensies over zijn werk. Hoewel het werk van Leufkens indertijd hoog gewaardeerd werd, bleef een nationale erkenning na zijn dood uit. Recent wetenschappelijk onderzoek benadrukt echter de belangrijke rol die Leufkens’ foto’s en films speelden bij de beeldvorming van Limburg, de belangrijke cultuurhistorische waarde van zijn werk en de grote esthetische kwaliteit. Zijn unieke fotografische stijl geeft hem een bijzondere plaats in de Nederlandse fotografie: hij is geen typische picturalist en ook geen uniek product van de Nieuwe Fotografie, maar combineert beide stromingen tot een eigen beeldtaal.

Bron: Museum Het Domein in Sittard 

Ansichtkaart: Oude huiswever (Horst) - foto: Hub Leufkens

    
Ansichtkaart: Oud handwerk in nieuwe vorm (houtbewerking)-  foto: Hub Leufkens