Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 23 maart 2013

KUNST VAN DE WEEK (13) - Theophilus Ociepka (Polen) 

Theophilus Ociepka werd in 1981 op 22 april geboren in Janov – overleden 15 januari 1978 Bydgosz. Hij was autodidact, theosoof en leider van de Commune Janskowska Occulte.
Door het werk van Nikifir, één van de bekendste vertegenwoordigers van het Poolse primitivisme, bereikte zijn werk wereldwijde erkenning.

Zelfportret

Zijn beroep was mijnwerker. Hij werkte boven de grond als chauffeur in de mijnfabriek. In de eerste wereldoorlog maakt Ociepka als soldaat voor het Duitse leger kennis met het occultisme. Met de Zwitserse Philip Hohmann, lid van de Loge van Rozenkruisers, had hij veelvuldig correspondentie. Deze briefwisselingen gaven hem veel geheime leringen en ontwikkelingen ten aanzien van het occultisme. Dit alles was van invloed op zijn werk, waarbij hij sterk werd geïnspireerd door telepathie.
 

In 1927 begon Ociepka met schilderen, waar hij na veel kritik van o.a. Prof. Dobrowski mee stopt. Waarschijnlijk hervat Ociepka het schilderen kort voor de 2e Wereldoorlog of tijdens. In 1948 heeft hij een solo-tentoonstelling in Warschau. De expositie werd georganiseerd om de primitieve schilderijen van Henri Rousseau in het voetlicht te plaatsen en meer aandacht te vragen voor deze kunststroming. Hier lanceert Ociepka de carrière van een groot kunstenaar.

Allereerst zijn de thema’s de strijd tussen Goed en Kwaad. Rozenkruisers verwijzen naar de ideologie van de symboliek van Saturnus, de denkbeeldige flora en fauna. In zijn latere werk verschijnen sprookjes, legendes en het leven van mijnwerkers.
 

 

Het werken voor 1956 werd Ociepka lastig gemaakt, omdat zijn uitingen niet overeenkwamen met het socialistisch realisme.

Wanneer hij naar Bydgoscz vertrekt, verbreekt hij de band met het occultisme en de Commune Janskowska.

Afbeeldingen uit het boek: Ociepka, auteur Andrzej Banach  
 
Meer kunstwerken in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com