Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zondag 1 februari 2015

LICHTJAAR 2015 - KUNST VAN DE MAAND

De introductie van de gloeilamp is een belangrijke ommekeer in het leven van mens en maatschappij. Dag en nacht licht. Het is slechts een onderdeel van het begrip licht, maar niet meer weg te denken. In 1879 werd de uitvinding van de gloeilamp toegeschreven aan Thomas Edison. In werkelijkheid was hij slechts onderdeel van een groep mensen, die uit elektriciteit licht probeerde te maken. Niet lang na de ontdekking van het peertje ontstonden er meerdere gloeilampfabrieken in Nederland, waarvan Philips het bekendst is. De verlichting van de wereld kon beginnen.Kunstuitingen in de reclame in de eerste vijftig jaren van het bestaan van Philips. Bekende kunstenaars als Raoul Hynckes, Albert Hahn en Leo Gestel kregen van Philips opdracht voor het ontwerpen van een affiche of andere reclame uiting.
In 1923 neemt Philips de eerste reclameontwerper, de Duitser Hans Oertle, in dienst. 
Twee jaar later ontstaat onder de bezielende leiding van Louis Kalff een reclamestudio waar ontwerpers uit verschillende landen werkzaam zijn. De reclamestudio, die vanaf eind 1928 Artistieke Propaganda heet, kent zijn hoogtepunt aan het eind van de jaren twintig als er elf ontwerpers in dienst zijn.Wat voor manieren had de mens ontwikkeld voor de uitvinding van de gloeilamp?

PREHISTORIE

De prehistorische mens begreep dat hij, naast het klaar maken van voedsel, vuur kon gebruiken om de duisternis te verdrijven. Een belangrijke ontwikkeling in de prehistorie was het vervaardigen van een draagbare vorm van verlichting. Toortsen of fakkels werden waarschijnlijk gemaakt door harsachtig materiaal bijeen te binden op een stok. Dit is uiteraard slechts een aanname, daar er geen overblijfselen zijn gevonden van dergelijke houten fakkels.Hier staat tegenover dat er vele honderden stenen lampen zijn die de tand des tijds
hebben doorstaan. De stenen, die de mens gebruikte als lamp, waren doorgaans stenen
met een (natuurlijke) uitsparing, waarin brandbaar materiaal werd gedaan. De meeste van deze lampen zijn gevonden in het zuidwesten van Frankrijk.

De beste illustratie van de ontwikkeling van het draagbare licht zijn de grotschilderingen in Zuid-Frankrijk. Deze prachtige fresco’s, diep in de grotten van Lascaux, zouden onmogelijk hebben bestaan zonder dat de prehistorische mens een betrouwbare manier van verlichting van hun grotten had ontwikkeld.

  
DE VIER PERIODEN

In de geschiedenis van het licht zijn globaal vier perioden te onderscheiden. Deze vier perioden vertonen wel een overlap. Zo bleven de Franse boeren tot de Eerste Wereldoorlog dezelfde verlichtingsmanier gebruiken als in de nabijgelegen grotten is afgebeeld. De eerste periode is de primitieve periode gekenmerkt door fakkels en lampen van de prehistorische mens, zoals hierboven beschreven.


In de klassieke periode waren het de Romeinen die als eersten kaarsen gebruikten voor verlichting. Naast de kaarsen zorgde de verbranding van plantaardige olie in bronzen lampen bij de rijken voor verlichting. De armen moesten het stellen met een lamp van klei, waarin zij onder andere visolie deden om voor verlichting te zorgen. In tijden van schaarste werden de eetbare oliën gebruikt als voedsel en heerste de duisternis. Naast de Romeinen maakten de Grieken deel uit van deze periode.In de Middeleeuwen kwam de metalen lamp in schwung. Deze lampen werden gebruikt tijdens de kruistochten en zelfs daarna nog in de Renaissance. Aan het eind van de Middeleeuwen zorgde Leonardo Da Vinci voor het begin van een nieuwe periode, de moderne periode. Da Vinci was de eerste, die het voor elkaar kreeg om een vlam in een glazen buis te laten branden. Het grote voordeel hiervan was dat het flakkeren van de vlam tegen werd gegaan, waardoor het goed in tochtige omgevingen gebruikt kon worden. Het hoogtepunt van de moderne periode, die tot op de dag van vandaag duurt, is de uitvinding van de gloeilamp door de heer Edison en daarmee is dit verhaal rond.


Het Internationale Jaar van het Licht is een initiatief van de Verenigde Naties. Die willen met het themajaar laten zien hoe belangrijk een goede verlichting is in de samenleving.