Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zondag 11 december 2016

JAAP OUDES *Meester met het kleurpotloot* ONLINE EXPO POSTERSQUARE

Jaap Oudes is geboren op 1 februari 1926 en overleden in 1998 in Alkmaar.  De nalatenschap van deze kunstenaar is een collectie van prachtige tekeningen die in vele kleuren volkscultuur nauwkeurig tot leven brengt.

Drie koningen in Gent

 Tot welke stroming het werk van deze kunstenaar kan toegeschreven, is een vraag die kunstliefhebbers en -kenners zich stellen. Zijn onderwerpen zijn nauw verwant aan de naïeve schilderkunst.

Zijn vader, een bekende Alkmaarse schilder, was autodidact en adviseerde zijn zoon geen tekenopleiding te gaan volgen toen hij daar om vroeg. Zijn visie Leren is afleren. Jaap Oudes accepteerde het besluit van zijn vader en ging met intens enthousiasme en ongebreidelde fantasie aan de slag. Met een scherp waarnemingsvermogen zette hij zijn figuurtjes in allerlei tafrelen met vaak het Westfries landschap als decor op papier.

Zaanse Molen (Zaandijk )

 Voor Jaap Oudes was de kunst een spontane opwelling. Kunstopleidingen zou de waarlijk, originele kunstenaar alleen maar bederven en waren voor Dirk en Jaap Oudes een bewuste keuze deze niet te volgen. Zij omarmden de "l' art pour l' art " opvatting. Wat binnen deze opvatting vooral  wordt gewaardeerd is een kunstwerk met  originaliteit, spontaneïteit, verbeelding, intuïtie en authenciteit. Eigenschappen die gewoonlijk ook worden geassocieerd met het werk van primitieven. De kunst was voor de kunstenaar “a way of life”. Hij werkte vanuit zijn hart en had geen behoefte bij officiële kunstcircuits te behoren.

Begijnhof

Ontegenzeggelijk speelden de folklore, volkscultuur en -tradities een belangrijke rol in het werk van de kunstenaar. De inspiratie daarvoor vond hij al tijdens zijn afgezonderd verblijf in een kelder in zijn ouderlijk huis gedurende de Oorlogsjaren 1940-1945. Zijn ouders waren bang voor een oproep dat hun enige zoon in Duitsland te werk zou worden gesteld. Ondergedoken in deze ruimte begon Jaap Oudes de tijd te doden met tekenen en lezen. Zo las hij  o.a boeken van de Vlaamse “volksschrijver” Felix Timmermans. Het boek over de avonturen van de Pallieter fascineerde de jeugdige Jaap Oudes enorm. Ook begon hij het werk van Pieter Brueghel de Oude te kopieren. Brueghel schilderde landschappen en religieuze thema’s. Thema’s die regelmatig terugkeren in het werk van Jaap Oudes.


In eerste instantie gebruikte de kunstenaar pastel, olieverf en aquarel. Rond 1954 ontdekte hij dat je met kleurpotlood grote tekeningen kon maken en dat dit het materiaal was waarin hij zich het best kon uiten. Werken met olieverf vond hij te veel gedoe. Het maakte vlekken en aan kwasten schoonmaken had hij een hekel. Aan een tekening werd meestal een aantal maanden gewerkt. In één tekening vertelde hij verschillende verhalen die met elkaar zijn verbonden. Hij tekende en schetste overal, altijd op weg met potlood en papier en maakt detailtekeningetjes vooraf. Op geheel eigen manier legde hij zijn emotionele ervaringen vast. De composities werden met uitzonderlijk veel plezier, vaak humoristisch, weergegeven. Zonder aarzeling zette hij zijn beelden op papier, plaatste het in het juiste vlak en met verfijnd kleurgebruik bracht hij ordening in zijn werk

Vlucht door het duin

Jaap Oudes woonde en werkte zijn gehele leven in Ouddorp in Noord-Holland. Zijn creaties spelen zich af aan de Noordzeekust, van Vlissingen tot Terschelling. Ook de charme van Waalse steden zijn terug te vinden in zijn tekeningen. Op spontane wijze en met kinderlijk plezier drukte de tekenaar zijn verbeeldingen uit; kermis, carnaval, draaimolens, reuzenoptocht, circus, volksfeest, bruiloft en begrafenis enz.  Een schouwtoneel vol met vrolijke mensen en altijd met humor gebracht.

Dromen van Cocagne

De “verhalen” die Jaap Oudes onophoudelijk tekende gaan over een wereld zoals hij die graag zag. Een wereld waarin het altijd feest is, de lucht helder blauw en iedereen tevreden. Elke tekening is een droom, een vertelling met personages en figuurtjes die een constante uitbeelding vormen. Door de veelheid van de “voorstelling” raak je in eerste instantie het overzicht kwijt wat de kunstenaar laat zien. De uitstraling van de fantasierijke beelden vragen echter keer op keer er naar te kijken omdat je steeds weer iets nieuws ontdekt. Een niet altijd  te doorgronden droomwereld vol vrolijkheid en symbolieken neergezet met een bewonderenswaardige precisie.

Jaap Oudes bleef een eenling in de kunst. Timmerde niet aan de weg bekend te worden. Hij hield zich afzijdig van het lokale kunstenaarscircuit. Het zou recht doen aan zijn werk als er in de nabije toekomst een instelling zich aandiende een mooie overzichtstentoonstelling samen te stellen van de unieke kleurpotloodtekeningen van Jaap Oudes. Weinig kunstenaars maken gebruik voor hun werk van het kleurpotlood. Het werk van Oudes laat die kunst in al zijn facetten zien, zowel in techniek als in beeld. 

Circus Krone in Alkmaar

 In 1986 waren er Solotentoonstellingen in het Helmond Gemeente Museum, Mechelen Museum De Zalm en het Westfries Museum in Hoorn

PUBLICATIES
 “Noordhollandse Naïeven in Hoorn”- catalogus Westfries Museum / Culturele Raad Noord-Holland -15 juni-31 augustus 1972 .
“Jaap Oudes ,tekeningen “, catalogus reizende expositie Westfries Museum Hoorn, Museum De Zalm Mechelen, Gemeentemuseum Helmond-  Alphen 1986.
“Dromen van Cocagne ,middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven” -Dr. Herman Pleij -Amsterdam 1997.
“Dromen van Cocagne, kunstenaar Jaap Oudes geïnspireerd door Nederlandse en Vlaamse volkscultuur”-  Dr. Albert van der Zeijden,Traditie jaargang 15, nr 3 -najaar 2009

“Literair kunstenaar Jaap Oudes”- Nikki de Jong -ongepubliceerde scriptie Universiteit van Utrecht 2012.
“Jaap Oudes,  Kleurrijk Kunstenaar”- Stichting Dirk en Jaap Oudes  - Tilburg 2009?.
“Westfriesland Oud & Nieuw-81e Jaarboek Westfries Genootschap - Alkmaar 2014.Met dank aan de Stichting Dirk en Jaap Oudes die uitgebreide informatie ter beschikking stelde voor deze Expo Online. Meer info over de Stichting op hun website  www.stichtingdirkenjaapoudes.nl

“Stichting Dirk en Jaap Oudes”  Deze stichting beheert het grootste deel van  het omvangrijke oeuvre van Dirk en Jaap Oudes . Daarbij is werk van Jaap Oudes te vinden in de vaste collectie van het Westfries Museum te Hoorn en in een aantal particuliere verzamelingen waaronder Gemeente  Bergen NH.