Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 14 april 2018

CHRISTELIJKE KUNST IN MOZAIEK


Vlakversiering die bestaat uit een groot aantal kleine, ingelegde stukjes gekleurd glas, steen of ander geschikt materiaal in een bed van cement samengevoegd. Mozaïeken werden vooral in de Romeinse tijd en de vroeg-christelijke periode veel toegepast ter versiering van vloeren, muren (zowel binnen als buiten) en plafonds.


Zondvloed (Baseliek San Marco)

Geschiedenis

Omstreeks 3000 vC kende men in Oeroek (het tegenwoordige Warka, Irak, of bijbelse Erech) in Soemerië een decoratietechniek die nauw aan het mozaïek verwant was. Men versierde de muren en zuilen van paleizen door kleistaafjes, waarvan de bovenkant beschilderd (in rood, zwart en wit) en gebakken werd, in een natte laag leem te drukken, zodat er allerlei decoratieve patronen (vooral de zigzag) ontstonden. Dergelijke inlegtechnieken waren bij meerdere oude culturen bekend, onder andere in het precolumbiaanse Amerika, waar de Maya's met mozaïek decoreerden.
    

Ark van Noach (San Marco)

De Egyptenaren kenden een simpele vorm van  glasmozaïek, zoals bijv. in de tempel van Ramses II (1290-1224 vC) in Heliopolis te zien is. In Olynthos (5e eeuw vC) en Pella (4e eeuw vC), beide gelegen in Macedonië, maakte men mozaïeken van 
gepolijste kiezelstenen.

In de Romeinse tijd werd het mozaïek tot bloei gebracht en ontwikkelden zich verschillende technieken. Op de vloeren maakte men hoofdzakelijk mozaïeken in zwart-wit, maar ook wel in kleur. Een beroemd gekleurd  vloermozaïek is het Alexandermozaïek (75 nC) uit Pompeij (Huis van de Faun). Het heeft het gevecht tussen Alexander de Grote  en Darius in de slag bij Issus (333 vC) tot onderwerp en werd waarschijnlijk gemaakt naar een schilderij uit ca 300 v.C.  


De Schepping (San Marco)

Ook in de vroeg-christelijke periode werden veel mozaïeken gemaakt; uit deze tijd dateren de eerste geschreven bronnen, o.a. een edict van Diocletianus betreffende het mozaïek maken. Men ging de kerken op grote schaal decoreren met mozaïeken van religieuze voorstellingen; de kleuren waren intens en vooral goud werd veel gebruikt om de heiligen een bovennatuurlijke achtergrond te geven.

In het Oost-Romeinse Rijk was een zelfde ontwikkeling gaande, al zijn er als gevolg van het iconoclasme(de beeldenstorm in het Byzantijnse Rijk in de 8e en eerste helft 9e eeuw) weinig vroeg-christelijke mozaïeken bewaard gebleven.


           


Schepping Adam en Eva

In de wereld van de islam werd het mozaïek veel toegepast; in de moskeeën werkten vooral Griekse mozaïekmakers. Omdat het geloof de afbeelding van de menselijke figuur verbood, werkten zij decoratief. Vooral een gestileerd plantenmotief kwam veel voor. De overheersende kleuren waren goud, blauw en groen. Beroemd zijn o.m. de mozaïeken in de Koepel van de Rots in Jeruzalem (ca 690) en in de Omajjadenmoskee te Damascus (ca 700).

Na een terugval van de mozaïekkunst in het westen, veroorzaakt door binnenvallende barbaren, werden er tijdens de Karolingische renaissance weer mozaïeken gemaakt. In het oosten bereikte de mozaïekkunst na het iconclasme een periode van grote opbloei (tweede helft 9e tot 11e eeuw). L' Eglise Carolingienne la plus Ancienne

Germigny-des-pres (Loiret) Jaar 806

De mooiste voorbeelden uit de 11e eeuw zijn de mozaïeken in de kloosterkerk van Daphni (bij Athene) en Hosios Lucas in Phocis, eveneens in Griekenland. Men trok het hele interieur van een kerk samen in één groot decoratieschema, waarbij de belangrijkste figuren steeds op de hoogste plaatsen kwamen. Het exterieur bleef onversierd. Verhalende scènes werden vrijwel nooit afgebeeld; dat gebeurde pas in de Byzantijnse kerken uit de 12e tot 14e eeuw, toen episoden uit het leven van Christus (vooral geboorte, doop en kruisiging) en dat van Maria werden afgebeeld, bij voorkeur in de narthex.Transport of Saint Marcus (San Marco)

Met de kruistochten verspreidde ook de mozaïekkunst zich over geheelEuropa; een der mooiste voorbeelden, daterend uit de 12e-14e eeuw, is de S. Marco in Venetië.

BRON: Kunstbus 


Kerkkunst in Mozaiek op Postkaart (afbeeldingen S. Marco)