Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zondag 29 april 2018

POPPENSPEL BIJZONDERE DISCIPLINE OP THEATERPODIUM


Verhalen en gebeurtenissen verteld en uitgebeeld door poppen biedt de mogelijkheid het bereikbaar te maken aan een groot publiek. Door de eeuwen heen is dat altijd zo geweest. Poppenspelen bestaan al duizenden jaren en werden gebruikt om oude overleveringen en religieuze geschriften begrijpelijk te maken aan het publiek. Poppen hadden een educatieve functie. Ze brachten levenslessen en religieuze voorschriften aan de toeschouwers over.Oermens als poppenmens
Culturen van poppenspelen bestaan overal op de wereld. De oudste bekende vorm ontstond waarschijnlijk in India. Echter ook in andere delen van de wereld ontwikkelde zich een poppencultuur. Rond de negende eeuw na Christus ontstonden Wayangpoppen in Indonesië. Deze poppenfiguren speelden in schaduwspelen religieuze en epische verhalen. Hopi-Indianen in Amerika hadden een poppencultuur, lang voordat de Europeanen in hun gebied arriveerden.

Poppen als mens
Door de pop op een mens te laten lijken, konden ze in deze vorm verhalen vertellen en gebeurtenissen uitbeelden. Een effectieve bijdrage in de poppencultuur was dat eenvoudige poppen marionetten werden met bewegende ledematen en gezichtsuitdrukking. Mens als pop of pop als mens. Marionetten verschenen waarschijnlijk voor het eerst in de vijfde eeuw voor Christus in Griekenland


Hopi-Mask - Wayangpop - Oude Marionetten 

Immaterieel Erfgoed
Wereldwijd hebben drie verschillende poppenculturen de status van Immaterieel Erfgoed, verleend door UNESCO. Naast de Javaanse Wayang en Japanse Bunraku staan de Italiaanse Marionetten op deze lijst. Binnen Europa is de Italiaanse Poppencultuur het bekendst. Op Sicilië ontstond deze cultuur onder invloed van de Rooms-Katholieke moraliteitsspelen. Doel van deze opvoeringen was het overbrengen van goed gedrag


 
Ridder Silezië - Bunraku Figuur

Poppen niet voor kinderen 
De realisatie van de poppen waren stuk voor stuk  resultaat van intensief handwerk en vaak kwetsbaar. Volledige opera’s werden opgevoerd door poppen. De marionettencultuur bereikte haar hoogtepunt in de achttiende eeuw. Marionetten en poppen werden net zo belangrijk als acteurs. Er heerste een overtuiging dat de menselijke acteur kon worden vervangen door poppen. In tegenstelling tot acteurs konden poppen bijvoorbeeld zonder problemen religieuze kleding dragen. Via de pop/marionet kon de poppenspeler gewaagde uitspraken doen. Goed bespeelde poppen hadden geen tekortkomingen.
Pinokkio
In de Italiaanse cultuur namen marionetten en poppen een belangrijke plaats in. Colledi schreef van af 1883 de bekende verhalen over Pinokkio. De verhalen waren een ode aan de Italiaanse cultuur en menigmaal opgevoerd in het poppentheater. Het hield de traditionele gedachte over goed gedrag in stand. Zijn verhalen maakten dat bereik- en herkenbaar aan kinderen en volwassenen.
In de tijd van Pinokkio was de Europese poppencultuur al over haar hoogtepunt heen. Poppen dolven het onderspit ten opzichte van acteurs. Pop en Marionet verdwenen naar kermissen en verloren de status en glans van de oude poppenopera’s.


   
Pinokkio - Italiaanse Pop - Pulcinella

Concurrentie
In de twintigste eeuw kregen de poppentheaters concurrente van de nieuwe media film, radio en later televisie.  Vertoningen van poppenspelen leken achterhaald in een tijd waarin filmbeelden, weliswaar in een geheel andere vorm, de kijkers verhalen kon vertellen en beelden liet zien in velerlei variaties.
Toch bleven de echte poppenspelers aan de slag. Eén van hen is Jim Henson. Hij was vastbesloten marionetten- en poppenshows te maken voor een groot publiek. Hij creëerde in de jaren zestig de Muppets, een samentrekking van de woorden Marionetten en Puppets. Zijn ideaal  was met zijn Muppets een televisieprogramma te maken en de poppen te verbinden met kinderen en volwassenen. Met zijn Muppet Show is hij daarin wonderwel geslaagd.Poppencultuur blijft in beweging
Ondanks mindere jaren zijn poppen en marionetten nooit verdwenen. Zo bleken film en televisie geen gevaarlijke concurrenten. Henson toont dit aan door zijn eigen kunstvorm te mengen met massamedia. Zoals andere kunstvormen zich mee veranderen in de ontwikkelingen en invloeden van de tijd, geldt dit eveneens voor het poppentheater.
Poppenspelers blijven bestaan en doorgaan. Er is nog altijd publiek voor deze geliefde kunstvorm. Als de poppenspeler de poppen, objecten en figuren goed weet te bespelen, verliest het poppenspel geen terrein aan moderner vermaak.Informatiebron; Isgeschiedenis.nl   

For Sale grote collectie Postcards met Poppentheater