Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)donderdag 31 mei 2018

TECHNIEK BRON VOOR LICHTKUNST


De definitie van lichtkunst lijkt eenvoudig: kunst van of met licht. De variatie aan verschijningsvormen is eindeloos. Kunst met daglicht of met kunstlicht, licht in de openbare ruimte, een statisch beeld of een veranderlijke verschijning.
In de loop der jaren is de ontwikkeling van lichtkunst hand in hand gegaan met de technische en digitale ontwikkelingen. Wat begon als een medium in een afgesloten ruimte beweging en geluid zichtbaar te maken, werd uiteindelijk een steeds zichtbaarder onderdeel in de openbare ruimte.
Hoewel met de nieuwste technologie steeds meer mogelijk is, wordt lichtkunst juist meer organisch, directer en persoonlijker. De meest geavanceerde technieken worden ingezet  natuurlijk effecten te bereiken.

Blue Mantra - Thierry Ysebart


LICHTKUNST VAN HET EERSTE UUR
Louis-Bertrand Castel was als Franse wetenschapper begin van de achttiende eeuw bezig met het ontwerpen van een lichtorgel: een instrument met zestig gekleurde glasplaten en kaarsen. De glasplaten werden doorgelicht wanneer de bijbehorende toets werd ingedrukt. Schilderen met geluid noemde Castel dit. Zijn doel was doven ook muziek te laten horen.
Uiteindelijk mislukte zijn poging daartoe, maar zijn idee een instrument met licht te integreren bleef niet onopgemerkt.


Kort nadat het elektrische licht werd uitgevonden, hielden kunststromingen als Futurisme, Constructivisme en Bauhaus zich intensief bezig met lichteffecten.
Begin twintigste eeuw legden kunstenaars de nadruk op beweging door kunstlicht te projecteren op bewegende objecten. Door verschillend gevormde assen in diverse tempo’s rond te laten draaien, ontstond een spel van beweging van schaduwen door het licht teweeg gebracht. In 1922 ontwierp Laszlo Moholy Nagy het object ‘Licht-Ruimte Modulator’.

                                    Licht-Ruimte Modulator Laszlo Moholy Nagy
   
JAREN ZESTIG
In de jaren zestig van de vorige eeuw keerden kunstenaars als Robert Irwin, James Turell en Dan Flavin de abstracte kunst de rug toe en richtten zich op een zeer zintuigelijke manier van kunst beleven. Licht was hierin een belangrijk element. In hun werk kwam licht terug in de meest uiteenlopende vormen: van vuur tot floodlight en projecties tot neonlampen. 
                                                                       


Dan Flavin

François Morellet, afkomstig uit Frankrijk, kan beschouwd worden als een pionier in de lichtkunst. Zijn werk wordt gerekend tot de geometrische abstractie. In 1963 stelde de kunstenaar zijn eerste object ten toon, eerst met gloeilampen en later met neonbuizen. Gebruik van kunstlicht in de beeldende kunst zag hij als onontkoombaar. Dan Flavin had als visioen dat men met licht tot een heldere, rationele en  algemeen begrijpelijke  vormentaal kwam.


François Morellet en Keith Sonnier

In de periode van de Zestiger Jaren kwamen de ervaringen met het gebruik van licht centraal te staan. Kunstgroepen, zoals Zero, GRAV en EAT experimenteerden met installaties die puur om het licht draaien. Zo creëerde de Duitser Otto Pien in 1961 de installatie ‘Lichtballet’ 

LICHTKUNST UITGEGROEID TOT POPULAIRE KUNSTVORM
Steeds meer kunstenaars gaan zich specifiek meer met lichtkunst bezighouden. Johan van Zutphen ontwierp in 1975 een glazen vierkant waarvan ieder vlak hetzelfde gestreepte patroon had. Door de kubus te bewegen trad er een moiré-effect op.

Johan van Zutphen

Een nieuwe lichting lichtkunstenaars komt in het voetlicht. Een generatie die gebruik gaat maken van de uitvindingen van led- en laserlicht en de mogelijkheden die de digitalisering met zich meebrengt. Dat is onmiskenbaar in de werken, objecten en installaties van de
‘new wave’ kunstenaars te zien. Ze komen in aanraking met de nieuwste technische en digitale ontwikkelingen. De immer voortschrijdende technologie presenteert het lichtkunstminnende publiek op geavanceerde ‘kunstwerken’ .

                                                 Lotus Daan Roosegaarde
  
Velocity’  van Rombout Frieling laat zien dat voorbijsnellende auto’s kunnen worden ‘vertaald’ naar licht en geluid. Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde vindt dat lichtkunstwerk geavanceerd mag zijn, maar het moet door de aanschouwer wel heel
‘natuurlijk’ worden beleefd. Zijn ontwerp van de bloemachtige Lotus (2012), bestaand uit honderden lampen, slimme folie, sensoren, software en andere media, reageert op de aanwezigheid van mensen. Mooi en poëtisch.

                          Lichtkunst Rombout Frieling - Fotograaf Josh Redman

De lichtkunst is naar buiten getreden met een accent vooral op interactiviteit en grootschaligheid. Steeds wederkerende Lichtfestivals in verschillende steden verspreid over de hele wereld presenteren lichtkunstenaars de stad op hun mooist met een internationale ‘lichttaal’  

Kaartenwinkel & Poster Art Gallery van Muset