Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 23 juni 2018

KAARSLICHT EN CLAIR OBSCURE MAAKTEN GERARD DOU POPULAIR


 Gerard Dou, of Gerrit Dou, (7 april 1613 Leiden - 9-02-1675 Leiden (begr. 9 februari 1675)), Leidse schilder en tekenaar van portretten, stillevens, dieren, boerderij- en vanitasstillevens. Leerling van en aanvankelijk sterk beïnvloed door Rembrandt. Later werk toont meer eigen stijl: meer detail met transparante lichteffecten, vooral in zijn nachtstukken (met kaarslichteffecten). De kunstenaar is één van de belangrijkste Leidse fijnschilders. Zijn portretten en genrestukken over het leven van de gegoede burgerij waren populair.


Levensloop

Als zoon van een glasgraveur leerde Gerard Dou in eerste  instantie graveren en glasschilderen. Daarna ging hij twee jaar in de leer bij de glasschilder Pieter Couwenhorn. In 1625 werd hij  lid van het Leidse glasschildersgilde. Zijn vader deed hem in 1626 als 11-jarige in de leer bij Bartholomeus Dolendo.
Op 15-jarige leeftijd van 1628 tot 1631 ging Dou als leerling aan de slag bij bij Rembrandt. In de periode toen Dou in dit atelier werkte, hanteerde Rembrandt een precieze schilderstijl met een grote aandacht voor details. Van Rembrandt leerde hij met licht- en donkercontrasten werken. Detaillering en clair-obscur werden Dou's specialiteit. Zijn verfijnde schildertechniek oogstte in binnen- en buitenland bewondering. Zijn ’kaerslichten' werden razend populair.
Ook zijn andere werk - hij schilderde vooral genrestukken - gingen voor hoge prijzen van de hand. Zijn werk vertoonde zeker in het begin grote invloed van Rembrandt, zodanig zelfs dat het onderscheid soms moeilijk te maken valt. Net als zijn meester had kunstschilder een voorkeur voor de structuur van textiel en metaal. Bovendien maakte ook Dou regelmatig gebruik van clair-obscur. Nadat Rembrandt in 1632 naar Amsterdam was vertrokken vestigde hij zich als zelfstandig schilder in Leiden. 
Dou begon geleidelijk zijn eigen stijl te ontwikkelen. Hij ging steeds minutieuzer en gladder schilderen, bracht de verf soms op iconologisch wijze op het doek. Gerichte studies hebben aangetoond, dat het realisme van de afbeeldingen ook een symbolische betekenis heeft.

 
Grondlegger van het Fijnschilderen

Vanaf omstreeks 1640 legde de schilder zich toe op het vervaardigen van over het algemeen op klein formaat geschilderde genrestukken (taferelen uit het dagelijks leven). Hierbij ging hij zeer gedetailleerd te werk. Door die steeds grotere perfectie in de details wordt hij gerekend tot de 'fijnschilders'. Zijn verfijnde techniek bracht hem er zelfs toe zijn eigen penselen te fabriceren. Een gevolg van zijn grote aandacht voor het detail was wel dat zijn belang als portretschilder afnam: zijn klanten hadden gewoonweg niet de tijd om zo uitgebreid te poseren.
Volgens de biograaf Houbraken werkte Dou uiterst langzaam en zorgvuldig. 
Een anekdote vermeldt dat hij met schilderen wachtte tot het stof in zijn atelier was neergedaald. Zo kon geen pluisje zijn schilderij vervuilen.

In 1665 werd aan Dou een eenmanstentoonstelling gewijd. 27 werken van de fijnschilder werden tentoongesteld in het huis van de schilder Johannes Hannot. Alle kunstwerken waren afkomstig uit de verzameling van één man, de Leidse kunstverzamelaar Johan de Bye. Zijn zorgvuldige en gedetailleerde manier van schilderen maakte school. De kunstenaar kan dan ook beschouwd worden als de grondlegger van de zogenaamde Leidse fijnschilders 
Meer dan 200, over het algemeen kleine, werken, die over musea in heel de wereld zijn verspreid, kwamen van de hand van de schilder. Zijn werk is onder andere te zien in het Rijksmuseum, het Louvre in Parijs en de National Gallery in Londen.
Gerard Dou werd één van de succesvolste schilders van zijn tijd.

#Kaartenwinkel en Poster Art Gallery van Muset