Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 16 maart 2013

KUNST VAN DE WEEK (12) - Albín Brunovský

 Omslag boek uitgegeven 1990 Tatran  , 242 blz, kleuren en zwart-wit afbeelding

Albín Brunovský geboren op 1e Kerstdag 25 december 1935 Zohor, Tsjecho-Slowakije – 20 januari 1997, Bratislava, Slowakije was een Slowaakse schilder, graficus, lithograaf, illustrator en pedagoog.  Hij wordt beschouwd als één van de de grootste Slowaakse schilders uit de 20e eeuw. Hij begon zijn vroege carrière in de kunst door te werken aan decors en poster design. Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Bratislava
 
Fairy Tale 1983
 
 Albín Brunovský is één van de zeldzame Slowaakse kunstenaars wiens creatieve werk uitzonderlijk gevarieerd, rijk, en enorm aantrekkelijk voor toeschouwers is . Zijn bijdrage ligt in de artistieke belangen die in hoge mate kenmerkend zijn voor zijn professionele meesterschap. Een onmiskenbare  deelname van de Slowaakse kunst in de laatste twintig jaar. Dit geldt  niet alleen voor zijn werk als grafische kunstenaar, maar eveneens voor zijn  schilderkunst. Daarnaast  illustreerde hij meer dan honderd boeken en doceerde hij jarenlang aan de School voor Schone Kunsten in Bratislava.

Het geheel van het werk van is kent gevarieerde technieken, onderwerpen, en expressie. Het is opmerkelijk en symptomatisch voor de kunstenaar, welke  techniek hij ook kiest, deze beheert en uitvoert met grote concentratie in absolute virtuositeit. Er kan worden gezegd dat  de creatieve geest van graficus, schilder en illustrator wordt uitgedrukt in de meest progressieve tradities van de moderne Slowaakse kunst van de twintigste eeuw. De Slowaakse kunst heeft met deze expressieve en creatieve geest van deze veelzijdig kunstenaar een plaats bereikt in de kunst die qua vorm en richting voor komende en lange tijd de aandacht op zich blijft vestigen
Music 1963
 

Albin Brunovsky (1935) is one of the rare artists whose creative work is exceptionally varied, riche, and immensely attractive for spectators. His contribution rests in multistratified artistic interests in high level of professional mastery, and, apart from these, in his participation in the form and movements of Slovak art of the last twenty years. This applies to his own work of graphic art and painting as well as illustrating more than one hundred books and equally  so to his long years of pedagogical work at the School of Fine Arts in Bratislava.

The whole of Albin Brunovsky's work is exceptionally rich in varied technique, subject-matter, and expression. It is remarkable and symptomatic of the artist that he manages to take whatever technique he chooses and carries it  great concentration to absolute virtuosity. And yet it can be said that imaginative spirit of graphic artist, painter, and illustrator Albin Brunovsky is expressed in the most progressive traditions of modern Slovak art of the twentieth century. In him Slovak art gained another expressive and creative spirit whose activity will to a certain extent shape its form and direction for a long time to come.

Tale from Trenci (1983)                              In praise of Tangled Dreams IX (1986)

Mijn creatieve inspiratie dwingt me om te werken. De fotografische beelden in mijn hoofd doen met mij wat ze willen. Soms heb ik geen zin om te werken. Als ik naar mijn atelier ga en merk dat het werk nog niet af is of dat een ander hopeloos is, ga ik zitten en voordat ik het besef is het avond. Iedere morgen word ik zo aangenaam door mijn schilderijen misbruikt, die mij op deze wijze toestaan te dromen(citaat van de kunstenaar)  
Meer afbeeldingen van de kunstwerken in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com