Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zondag 8 februari 2015

het enige dat overblijft


het enige dat overblijft
is bloedroderegen die uit
doode wolken stroomt

over lege huizenwaarin
alleen de wind nog schuilen kan
voor de haat het geweld dat weduwen
sterven laat

door te berusten in het lot van de kinderen
die koud in loden kisten naar huis marcheren
met postuum een medaille io het dwaas kostuum
Généneral de Marriage,  Vladimir Akoulov, 1954, Minsk