Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)dinsdag 3 maart 2015

ONLINE EXPO AYAD AL-ZOBADI IN ART GALLERY VAN MUSET POSTERSQUARE

 HET ANDERE GEZICHT VAN IRAK - POORT VAN DE LIEFDE

Bij wie Irak hoort dringt zich direct een beeld op van geweld, oorlog, aanslagen, terrorisme.
We nemen nauwelijks de tijd te overdenken dat in Irak een ander dagelijks leven is. Een land waar mensen werken, trouwen, kinderen krijgen, op zoek zijn naar liefde en geluk, maar waar men ook wordt geconfronteerd met ziekte, verdriet, verlies van een geliefde. Het leven van alle dag.Opmerkelijk is dat de Irakese kunstenaar Ayad Al-Zobadi, ondanks de strijd die in zijn land woedt, zijn gevoelens van liefde, blijheid, wensen, jaloezie, vruchtbaarheid met olieverf op canvas hier aan uitdrukking weet te geven. Hij laat een ander gezicht van Irak zien.
Door middel van mooi kleurgebruik, symbolen, vormen en eigen schilderstijl geeft hij inzicht in zijn gevoelens. Zelf noemt de kunstenaar dit poorten. Hier uit is af te leiden dat Ayad Al-Zobady een diepe verbondenheid voelt voor zijn cultuur en land.

   
                      
Poort van Isthar                                                         Poort van verlof

Babylon, een stad uit de oudheid (2500 v. Chr.), die zich in het huidige Irak 80 km. ten zuiden van Bagdad bevindt. De naam Babylon is een verbastering uit het Grieks en betekent “De poort van God”. Voor de kunstenaar liggen er paralellen van het heden naar het verleden. De ziggurat, een oude tempeltoren, een gemeenschappelijk terrein voor Soemaniërs, Babyloniërs en Assyriërs van het Oude Mesopotamië. We kennen allemaal de geschiedenis van de Babylonische spraakverwarring. Voordien werd er volgens het Bijbelboek Genesis één en dezelfde taal gesproken door de bewoners op de aarde. God strafte de mens door elkaar niet meer te laten verstaan. Er ontstond chaos. Men kon niet meer samenwerken en dat lijkt tot op de dag van vandaag voort te duren. 

                               Poort van Blijheid

De kunstenaar heeft hierover zijn eigen visie. Ayad over zijn inspiraties: “Wat je ziet in mijn werk is een boodschap van vriendschap en liefde voor alle volkeren van de wereld. Men kan mijn boodschap lezen door de poorten van de liefde die je kunt zien in mijn werken. Elke poort is de ingang van het sentimentele en emotionele aspect van de mens door  de ogen van de mens. Mijn ervaringen, o.a. als soldaat van 1981-1988 in de eerste Golfoorlog tussen Iran en Irak, hebben mij geleerd dat ieder mens een broeder is van een medemens. Door poëzie en muziek heb ik de liefde voor vrouwen en het leven leren waarderen. De man is de spiegel van de vrouw.”

                                         Huwelijksnacht

De poorten naar de tempel zijn in het werk symbolische verwijzingen naar gevoelens en alles dat de mens op zijn levenspad tegenkomt en in zijn kunstuitingen wil de schilder daarin balans brengen. Ook zijn kleurgebruik refereert aan de ziggurat die facings hadden van glas in erschillende kleuren met waarschijnlijk astrologische betekenissen. De kleur blauw speelt een belangrijke rol in zijn schilderijen. De piramide vorm inherent aan de architectonische vorm van de tempeltoren zie je regelmatig als driehoek in zijn werk terug komen.

Al de ingrediënten zijn samengevoegd tot kunstwerken waar je langer naar moet kijken om ze te bevatten. Het werkt dringt zich niet op. De kijker mag een eigen interpretatie hebben. Het is een verfrissend zicht op een ander Irak. 

                                                           
Tijd om te blijven                                                                        Voor de vruchtbaarheid


Wie zich verdiept in deze eeuwenoude verhalen zal met nog meer waardering kunnen genieten van de Arabische ornamenten die ogenschijnlijk speels, maar toch ook strak geregisseerd op Ayad’s doeken stralen.

De eerste tentoonstelling in Eindhoven in Nederland "Poort van de Liefde" was een groot succes voor de Irakese kunstenaar. Veel van het werk is verkocht. Bezoekers aan de expositie waren enthousiast en verrast door de kleurrijke, vooral blauwe doeken. Het blauw gekozen naar de belangrijkste kleur van de Isthar, God van liefde en oorlog tegelijkertijd. De stier staat symbool voor de mannelijkheid, de vogels voor  liefde en de vissen voor vruchtbaarheid.  De rode draad het thema liefde in de kunstwerken laat zien dat Ayad Al-Zobadi moe is van de agressieve kant van de mensheid. Zijn schilderijen tonen een bevlogenheid de mens bewust te maken van de andere kant, de liefde voor het leven en de liefde voor de mensheid.


Vruchtbaarheid                                                                           Na de vruchtbaarheid
 
Ayard’s stijl is een combinatie tussen: realisme, symbolisme en expressionisme