Welkom Bezoeker

Muset wil door haar activiteiten kinderen en volwassenen interesseren voor de verschillende kunstdisciplines en de diverse facetten. Door het plaatsen van deze weblog wil Muset de aandacht vestigen op Kunst & Cultuur in de breedste zin van het woord. De informatie kan gaan over bekende en minder bekende kunstenaars, afficheontwerpers, design, poëzie, schrijvers. Kunst op postkaart, posters, tweedehands boeken beeldende kunst en originele kunst is te vinden in de Art Gallery van Muset www.postersquare.com

Meer aandacht voor kunstenaars, illustrators, designers brengt De Kaartenkoerier. Kunst op de Postkaart is een belangrijke insteek om op eenvoudige wijze kunst te promoten.


KUNST GEEFT NIET ZICHTBAAR WEER, MAAR MAAKT ZICHTBAAR (Paul Klee)zaterdag 21 juli 2018

Edward Hopper, Amerikaanse schilder en graficus


Edward Hopper, Amerikaanse schilder en graficus geboren 22.07.1882, Nyack bij New York - overleden 15 maart 1967 in New York. Hij wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste realistische schilders van Amerika in de twintigste eeuw.Hopper is de schilder van de eenzaamheid, verlatenheid, het onvermogen tot communicatie, de onmogelijkheid van menselijke contacten, van de verveling.

Hopper bezocht een particuliere school en behaalde een diploma aan de middelbare school in Nyack. Hij studeerde van 1900 tot 1906 commerciële kunst aan de New York School of Art. Na zijn studie werkte Edward Hopper als illustrator een jaar bij C.C. Phillips & Company. Van 1906 tot 1910 maakte hij lange reizen naar Europa, voornamelijk Parijs, waar hij straattaferelen in een impressionistische stijl schildert. Tijdens deze reizen bezocht hij Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland en België. Tijdens zijn reizen naar Europa zal hij niet door het daar overheersende kubisme beïnvloed worden, maar wel door schilders als Velazques en Goya.Het werk van Hopper toont een realisme dat geen exacte weergave is van hetgeen we kunnen zien, maar geeft daar een bewerking van. In bijna al zijn schilderijen speelt eenzaamheid een grote rol. Velen bewonderen zijn werk om de compositie, de vorm en de lichtwerking. Hij schilderde vooral Amerikaanse Landschappen en steden waarin de mens geen belangrijke rol speelt. Het realisme van Hopper heeft grote invloed gehad op de Amerikaanse schilderkunst van de jaren zeventig (Pop Art).

Edward Hopper had veel belangstelling voor architectuur. Dit thema komt dan ook veel voor in zijn werk. Hij koos niet alleen voor de buitenkant van huizen, maar schilderde ook veel interieurs. Hij had een grote voorliefde voor details als daken en trappen. Mensen komen in deze schilderijen alleen voor als stille getuigen. De geheel eigen stijl van Edward Hopper werd beïnvloed door alle Avant-Gardebewegingen in Europa en de  VS.

De hoofdthema's in zijn werk waren de moderne samenleving en vooral de verstedelijking, de anonimiteit van de stad en de buitenissigheden van de Amerikaanse architectuur.

Naast New York schilderde Hopper ook taferelen van New England. Maar het desolate primeerde altijd. Eenzame figuren worden vervangen door verlaten huizen, benzinestations, vuurtorens. Het anonieme van de grootstad vervangt hij door het armoedige platteland. Geometrische lijnen en vlakken domineren zijn oeuvre; zijn aandacht ging ook vooral naar architecturale elementen. Zijn figuren zijn altijd geïsoleerd, non-communicatief.
Voorgevels van warenhuizen, bioscopen, eethuizen - dingen die nog geen enkele kunstenaar zijn aandacht waardig had gevonden.
Hier distilleert Hopper uit de vertrouwde elementen van een gewone straat een spookachtige verlatenheid. Deze rust is slechts tijdelijk; er schuilt verborgen leven achter de gevels. Naast poëzie is er ook een indrukwekkende formele discipline: de brandkraan en de stok voor de kapperszaak zijn strategisch geplaatst; subtiele variatie bij de behandeling van de rij ramen; de nauwkeurig berekende straal invallend zonlicht; het verfijnde evenwicht van de verticale en horizontale vlakken

Hopper ontwikkelde zijn typische stijl in de jaren '20 en wijzigde die daarna nauwelijks. Hoewel Hopper leefde tijdens het hoogtepunt van de abstracte kunst, bleef hij trouw aan de tradities van de figuratieve kunst.
Bron:  Kunstbus
#Kaartenwinkel en Poster Art Gallery van Muset